BIOGRAFIA – MICHAŁ KRÓL

Urodzony w 1984 r. pochodzi z Kujaw. Tytuł magistra uzyskał kończąc studia na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katedrze Filozofii Edukacji i Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jest outsiderem i samoukiem. Inspiracje do swojej twórczości czerpał z pracy w bydgoskich fabrykach, w których pracował w wolnym czasie i okresie studenckim. Stamtąd pochodzą także elementy wykorzystywane w jego twórczości. Posługuje się głównie asamblażem i kolażem. Pragnie pokazać, że elementy konstrukcyjne różnych rzeczy lub ubytki w procesie produkcyjnym mogą zaistnieć na nowo,€ nowym życiem, jako obraz posiadający w sobie ducha przeszłości, a jednocześnie nową artystyczną drogę przyszłości.

Inspiruje go głównie strukturalizm i industrializm oraz wszelkie ich wytwory w życiu nas otaczającym  jednak  przede wszystkim malarstwo strukturalne, fascynacja Alberto Burri. Dzięki temu może realizować jak to określa „kolaż strukturalny„. Po odbytych wizytach w Australii, Szwajcarii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii obecnie mieszka i tworzy w Poznaniu.

 

Projekty:

 

Wernisaż prac w galerii Popartgaleria w Poznaiu pod tytułem

„INTERIOR”

28.10.2018 – 8.11.2018

– rentgen pokazuje nam coś niewidocznego
– naszą wewnętrzną powłokę
– strukturę
– materię organiczną ukazaną przez maszynę
– jest metaforą INTERIORU czyli WNĘTRZA
– nie chodzi o fizyczne wnętrze, ono jest tylko pretekstem
– ale wnętrze emocjonalne
– ukazane pod postacią barw
– różnego rodzaju
– wynikłych z doznań
– i doświadczeń
– emocjonalnych , muzycznych, fizycznych , erotycznych
– które są w naszym wnętrzu osadzone
– jak plamy koloru nałożone na tych zdjęciach
– jest to też hołd złożony muzyce elektronicznej, techno
– która niesie cząstkę futuryzmu, mroku, nowoczesności
– oraz techniczności i surowości jak maszyna RTG
– która stała się narzędziem diagnostycznym działania
artystycznego

 

XXI Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon Environment

 –   http://envicon.abrys.pl/

Tematy poruszane podczas ENVICON-u oraz informacje i wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym co roku przyciągają około pół tysiąca uczestników. Kongres to sprawdzone forum, w którym udział biorą najważniejsi reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw eksperci w dziedzinach gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, a także wykorzystywania surowców wtórnych i rozsądnego zarządzania środowiskiem i ekologią. W ramach wykorzystania surowców wtórynych oraz w nawiązaniu do tematyki ZERO WASTE projekt STUKTURAL COLLAGE został poproszony o pokazanie możliwości wykorzystania produktów ubocznych procesów produkcyjnych w ujęciu artystycznym. Tym samym można było dostrzeć iż tematyka ZERO WASTE & ART mogą być ze soba tożsame.

Wernisaż pt. STRUCTURAL COLLAGE w Geranium Caffe w Poznaniu

 – 

Wernisaż odbył się w jednej z bardziej interesujących kawiarni i restauracji Poznania Geranium Caffe. Kawiarnia będąca zdecydowanie jedną z ulubienic mieszkańców Jeżyc, stawia przede wszystkim na siły natury w swojej kuchni oraz filozofii kulinarnej, jednocześnie prezentując pełne przyrody i harmonii wnętrza. Zgodziła się zaprezentować prace będące w pewien sposób zaprzeczeniem procesów natury, a stanowiące raczej abstrakcyjne twory powstałe przy współdziałaniu maszyny z człowiekiem. W ten sposób postawiła sobie jedną poprzeczkę wyżej, celowo uwrażliwiając swoich gości, często stałych bywalców, na inny wymiar rzeczywistości, w którym toporny świat maszyn miesza się z abstrakcyjnym myśleniem człowieka. Stając się jednocześnie przestrzenią, która tak jak kuchnia non stop się zmienia.

Wystawa i happening pt. STRUCTURAL COLLAGE w Bydgoszczy

 – 

Wystawa odbyła się w XIV filii Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy położonej przy jednej z głównych alteri. Zamierzeniem projektu było wyjście ze sztuką do zwykłych obywateli miasta i obcowanie z nią „twarzą w twarz”, a także „wciągnięcie” obywateli w projekt tworzenia wielkiego kolażu kuturowo – społecznego: biblioteka-sztuka-ulica. Użyta została do tego ogromna witryna okienna biblioteki, w której rozmieszczone zostały wyróżniające się kolorystycznie prace, których celem było zwrócenie uwagi zwykłego pieszego i zachęcenie go do zatrzymania się i obcowania ze sztuką, która poniekąd wychodzi do niego na przeciw. Jednocześnie zachęcając zwykłych obywateli do przestąpienia progów biblioteki. Wystawa prac była jednocześnie happeningiem mającym na celu zwrócenie uwagi zwykłych mieszkańców na sztukę, spotkaną na swojej drodze, zachęcenie ich do poznania jej bliżej, a w dalszej konsekwencji obcowania z kulturą poprzez swoją obecność w bibliotece.